DJELATNOSTI

Projektiranje


Vršimo izrade svih vrsta projekata za privatne i poslovne korisnike.

IDEJNI PROJEKTI
Arhitektonski projekti
Građevinski projekti za ishođenje lokacijske dozvole za put

GLAVNI PROJEKTI
Arhitektonski projekti
Građevinski projekti - Projekti zidane konstrukcije
Građevinski projekti - projekti betonske konstrukcije
Građevinski projekti – Projekti čelične konstrukcije
Građevinski projekti – Projekti drvene konstrukcije
Građevinski projekti – Projekti instalacije vodovoda i kanalizacije
Građevinski projekti – Projekti racionalne uporabe energije
Građevinski projekti – Projekti toplinske zaštite i zaštite od buke
Građevinski projekti – Projekti skele
Građevinski projekti – Projekti priključaka na prometnicu
Geotehnički elaborati

IZVEDBENI PROJEKTI
Arhitektonski projekti
Planovi oplata
Planovi savijanja armature

3D vizualizacije


Vizualizacije interijera

Vizualizacije eksterijera

Nadzori

Stručni nadzori gradnja i izvođenja radova

Stručni nadzori gradnja u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehanike otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite

Energetsko certificiranje građevina


Provođenje energetskih pregleda

Energetsko certificiranje zgrada